Video Gallery

Flair Magazine | DIY JO: Kitchen Prescription

Flair Magazine | DIY JO: Himalayan pink salt scrub

Flair Magazine | Soulful Beats of Ameika Louis